בריכת ערוגות תיפתח למנויי הבריכה החל מיום רביעי 15.11.2023 בשעה 6:00

מנויי בריכת ערוגות, אנו שמחים לעדכן כי לאור הסרת המגבלות של פיקוד העורף באזורנו, הבריכה תיפתח לשימוש המנויים החל ממחר בבוקר 15.11.2023 בשעה 6:00. הודעות יישלחו גם בהודעת סמס פרטנית לכל מנוי